Deze website maakt gebruik van cookie om de website technisch goed te laten werken en een koppeling te maken met social media

Reiki Master Wilma van der Wielen

Reiki-behandelingen en opleiding t/m 3b Mastergraad, Soul Body Fusion®, Quantum Matrix en Access Consiousness - Access Bars

Mikao Usui

Reiki geschiedenis van het Usui System of Natural Healing;

Er is heel veel te lezen op internet over de geschiedenis en het ontstaan van Reiki, voor wie dat nog niet gelezen heeft, hier het verhaal...

 

Het verhaal van Reiki

Dr. Mikao Usui

De herontdekking van REIKI als natuurlijke geneeswijze is ontstaan rond 1900. De japanner Dr. Mikao Usui wilde weten hoe Boeddha mensen heeft genezen door handoplegging. Hij neemt een beslissing waardoor hij later de grondlegger zal worden van Reiki als natuurlijke geneeswijze.

 Mikao Usui

Hij bezoekt daarvoor vele boeddhistische kloosters om zijn interesse in lichamelijk genezen te bevredigen en op zijn vragen krijgt hij steeds hetzelfde antwoord: “Voor ons is het de geest die genezen moet worden, daar zijn wij mee bezig. Het lichaam is van ondergeschikt belang, van een lagere orde”.
Na zeven jaar zoeken vindt in de lessen van Boeddha die zijn opgeschreven door een leerling terwijl zijn meester sprak, dr. Usui wat hij heeft gezocht. Het is de formule met de symbolen en de beschrijving hoe Boeddha kon genezen.

Maar iets lezen iets anders is dan de kracht hebben om het uit te voeren.
Hij bespreekt zijn probleem met een abt van een Zenklooster. Deze adviseert hem naar één van de heilige bergen. Kurama Yama, in de omgeving te gaan en te mediteren. Hij gaat 21 dagen in meditatie.

Op de laatste dag is dr. Usui zich plotseling bewust van een pulserende lichtstraal die vanuit de hemel tot hem komt. Als het licht hem raakt wordt hij omver gegooid en als in luchtbellen ziet hij de symbolen die hij tijdens zijn studie ontdekt heeft. Het is de sleutel tot het genezen zoals Boeddha het heeft gedaan. De symbolen lijken zich in zijn geheugen branden.

Bij het afdalen verwondt dr. Usui zich aan een steen, in een reflex pakt hij de teen in zijn hand om de pijn te sussen. Dan gebeurt er iets bijzonders. Binnen enkele minuten verdwijnt de pijn, het bloeden houdt op en de teen is bijna genezen. Zonder problemen kan hij verder lopen.
Ook nuttigt hij een volledige maaltijd dat normaal na een periode van vasten niet mogelijk is. Ook de kiespijn van de dochter van de waard verdwijnt na oplegging van zijn handen. 
Ook behandelt hij de abt die in drie weken ernstig ziek is geworden, met weer een opmerkelijk resultaat. Het dringt nu bij Dr. Usui door dat hij een ongelofelijk geschenk heeft ontvangen.

Dr. Usui verlaat het klooster en gaat de armen in Kyoto gratis behandelen om hen en betere gezondheid en dus een beter leven te schenken. Deze mensen vielen echter terug in de omstandigheden zoals hij ze in het begin had aangetroffen. Dan blijkt dat ze de voorkeur geven aan hun oude manier van leven en dat ze van binnenuit niet zijn genezen.

Hij verlaat de krottenwijk en begint les te geven aan hen die op een nieuwe manier willen leven. Deze mensen leren zichzelf te genezen en krijgen de Reiki beginselen van hem door. Met behulp hiervan kunnen ze ook hun manier van denken genezen.

Chujiro Hayashi

Eén van deze studenten is Chujiro Hayashi, een gepensioneerde marineofficier. De essentie van Reiki moest door iemand anders kunnen worden overgedragen, omdat het leven van dr. Usui bijna ten einde loopt. Dr. Hayashi is een heel andere man en ziet het belang van een structuur in. Voor de behandeling van mensen en om ze de Reiki beginselen te leren, sticht hij twee klinieken.

Hawayo Takata

Op een dag in 1935, wordt een jonge vrouw uit Hawaii de Reiki kliniek in Tokyo binnengebracht door een medewerker van een ziekenhuis uit de buurt. Deze vrouw, Hawayo Takata, is naar Japan gekomen om zich aan een tumor te laten opereren. Omdat ze het aan haar hart heeft is deze operatie onmogelijk. In de kliniek wordt ze iedere dag met Reiki geholpen. Het blijkt dat de hartproblemen verdwijnen en ze geneest van de tumor. Dit maakt zoveel indruk op haar, dat ze een sterke behoefte krijgt om zelf Reiki te leren. Ze is zo sterk gemotiveerd, dat dr. Hayashi toestemt met haar training te beginnen.

Als haar training voltooid is gaat ze terug naar Hawaii als Reiki Master. Zij wijdt haar verdere leven aan Reiki als Grandmaster. Zij introduceert de gave van Reiki in de westerse wereld. Ook voor haar komt de tijd dat ook zij haar kennis moet doorgeven aan een jongere generatie.

Phyllis Lei Furumoto

phyllis lei furumoto2Het is haar kleindochter Phyllis Lei Furumoto die als jong meisje de eerste graads inwijding ontvangt.
Als Phyllis 27 is en de jaren 70 ten einde lopen, ontvangt Phyllis de tweede graads inwijding. Na een maand van wikken en wegen besluit Phyllis te gaan samenwerken met haar grootmoeder.
Net voor hun eerste gezamenlijke reis, wordt ze ingewijd als Reiki Master.

Tijdens hun genezende en onderwijzende activiteiten gaat Phyllis begrijpen dat ze Takata Sensei (onderwijzeres) gaat opvolgen in de westerse Reiki lijn. Kort na de erkenning van Phyllis Furumoto neemt Hawayo Takata afscheid en gaat over.

Phyllis voelt nu de verantwoordelijkheid die haar positie met zich mee brengt. Zij werkt o.a. mee aan wetenschappelijke onderzoeken naar de Reiki-energie om hiermee aan te kunnen tonen wat voor invloed de energie kan hebben.

Op 31 maart 2019 is Phillis Lei Furumoto overleden, op 15 maart 2019 was er een ceremonie waarbij Johannes Reindl uit Oostenrijk door Phyllis L. Furumoto werd erkend als haar opvolger als Lineage Bearer van Usui Shiki Ryoho.


 Vandaag de dag wordt Reiki volgens het Usui systeem over de hele wereld beoefend.


 

Verzoening - Langs het pad van meesterschap door Phillis Lei Furumoto (Lineage Bearer)

In dit interview-documentaire beantwoordt Phyllis Lei Furumoto vragen over vormende en tumultueuze jaren van Reiki met verbazingwekkende openheid. Haar beschrijving van haar rol tijdens deze tijden, haar erkenning van fouten, en dus haar bijdrage tot verzoening, is voorbeeldig zelfs voorbij de Reiki-gemeenschap.

 

 

Inschrijven Nieuwsbrief